Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nơi dành cho các nhà cần tuyển nhân viên

 1. Tài chính - kế toán - kiểm toán

  Tài chính - kế toán - kiểm toán
  Đề tài thảo luận:
  223
  Bài viết:
  332
  Mới nhất: Tiêu thụ chỉ bằng 1/3 công suất anhtuqho, 18/1/17 lúc 21:20
  RSS
 2. Kinh doanh - Bán hàng - Tiếp thị

  Kinh doanh - Bán hàng - Tiếp thị
  Đề tài thảo luận:
  656
  Bài viết:
  1,156
  RSS
 3. Công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin
  Đề tài thảo luận:
  737
  Bài viết:
  851
  RSS
 4. Kỹ thuật - cơ khí - chế tạo

  Kỹ thuật - cơ khí - chế tạo
  Đề tài thảo luận:
  462
  Bài viết:
  555
  RSS
 5. Du lịch - khách sạn - nhà hàng

  Du lịch - khách sạn - nhà hàng
  Đề tài thảo luận:
  684
  Bài viết:
  807
  RSS
 6. Hành chính - văn phòng

  Hành chính - văn phòng
  Đề tài thảo luận:
  170
  Bài viết:
  234
  RSS
 7. Lao động phổ thông

  Lao động phổ thông
  Đề tài thảo luận:
  256
  Bài viết:
  304
  RSS
 8. Ngành nghề khác

  Ngành nghề khác
  Đề tài thảo luận:
  681
  Bài viết:
  832
  RSS